Thursday, July 10, 2008


FUNERARIA SULPICIO

Malapit na ba si lolo o si lola? 'Wag nang maabala. May kaibigan kang nakahanda sumikat man ang araw o bumagyo. FUNERARIA SULPICIO maaasahan. Our motto: "Our Business Is Dead."

No comments: