Monday, December 17, 2007


KAWATANG NASA TRONO

Pasko ng pagpapatawad sa makasalana't huwad,
pero kung ang sala'y sagad,
pababaing pakaladkad.
Bayang hindi mapalagay sa botong walang saysay,
kapag 'di pa nagkamalay,
pasko'y magiging pasaway.
Magigising ngayong pasko itong bayang inabuso,
hindi na nga paloloko sa kawatang nasa trono.

No comments: